Voor naasten

We werken vanuit een zogenoemde Wederzijds-benadering.

We werken in relatie met de persoon en zijn/haar leefwereld.

We kijken zo onbevangen mogelijk.

We stemmen -idealiter- op elkaar af met betrekking tot tempo en mogelijkheden.

We garanderen een vertrouwde situatie over en weer.

Wederzijds is een kleinschalige organisatie die thuisondersteuning biedt aan kwetsbare inwoners in Friesland. De begeleiding richt zich op verschillende doelgroepen zoals mensen met een (licht) verstandelijk beperking en mentale problematiek.

De missie van Wederzijds is dat mensen zo zelfstandig en volledig mogelijk in relatie kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doet Wederzijds door op een professionele, gelijkwaardige en laagdrempelige manier begeleiding op maat te bieden.

We werken vanuit een zogenoemde Wederzijds-benadering. Het is een ondersteuning waar per definitie zorgvrager en zorgverlener op elkaar betrokken willen zijn, en waarbij -ideaal benoemd- de cliënt en de hulpverlener elkaar ten dienste staan. Vakman/vrouwschap, praktische wijsheid en een impliciet vertrouwde situatie met elkaar zijn leidend in de zorg.

Wat bieden wij
Waar zijn wij actief?