Beloningsbeleid

Beloning Beleidsbepalers
De beleidsbepalers kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Tevens kunnen de beleidsbepalers vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen ontvangen. Het vacatiegeld is per vergadering niet meer is dan 3% van het maximum van salarisschaal 18 voor rijksambtenaren.