Waar zijn wij actief?

Wij bieden ambulante hulpverlening in de gemeente Leeuwarden, Achtkarspelen, Dantumadeel, Ferwerderadeel en Tytsjerksteradiel.

In welke gemeentes zijn wij actief?

In de gemeente Leeuwarden, Achtkarspelen, Dantumadeel, Ferwerderadeel en Tytsjerksteradiel bieden wij ambulante hulpverlening. Stichting Wederzijds kenmerkt zich door een professionele, laagdrempelige, flexibele en presente manier van werken. Wij richten ons op diverse doelgroepen binnen de maatschappij, echter wij zijn vooral gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Overzicht:

Gemeente Leeuwarden
Achtkarspelen
Dantumadeel
Ferwerderadeel
Tytsjerksteradiel

Heb je een vraag over ons zorgaanbod, of wil je een keer langskomen op onze locatie?